Máte rádi kratom? Ať už užijete kratom bílý, zelený, červený nebo žlutý, vždy nějakým způsobem účinkuje v našem těle. Jen málokdo zná skutečný mechanismus, co v těle vlastně kratom dělá. Je to ale velmi zajímavé a byla by škoda tento proces nepoznat blíže. Kratom (Mitragyna speciosa) působí v těle prostřednictvím svých hlavních účinných látek, především alkaloidů, jako je mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Tyto alkaloidy interagují s různými receptory v mozku a těle, což vede k rozmanitým účinkům. Zde je podrobnější pohled na to, jak kratom působí v našem těle.

Mechanismus účinku

Interakce s opioidními receptory

Mitragynin a 7-hydroxymitragynin: Tyto alkaloidy se váží na mu-opioidní receptory v mozku. Tato vazba způsobuje analgetické (tlumící bolest) a euforické účinky, podobné účinkům opioidů, jako je morfin. 7-hydroxymitragynin je mnohem účinnější než mitragynin při aktivaci těchto receptorů.

Delta-opioidní receptory: Mitragynin může také interagovat s delta-opioidními receptory, což přispívá k jeho stimulačním účinkům.

Adrenergní receptory

Interakce s alfa-2 adrenergními receptory: Mitragynin má také vliv na adrenergní receptory, což může zlepšovat náladu, zvyšovat energii a snižovat úzkost. Tato interakce přispívá ke stimulačním účinkům kratomu při nižších dávkách.

Serotoninové a dopaminové receptory

Serotoninové receptory: Kratom může ovlivňovat serotoninové receptory, což může přispívat k jeho účinkům na náladu a úzkost. Serotonin je neurotransmiter, který reguluje náladu, spánek a chuť k jídlu.

Dopaminové receptory: Interakce s dopaminovými receptory může zlepšovat náladu a poskytovat pocit odměny a potěšení.

Calciumové kanály a další iontové kanály

Některé alkaloidy v kratomu mohou modulovat iontové kanály v neuronech, což může ovlivňovat uvolňování neurotransmiterů a celkovou neuronální aktivitu.

Účinky v těle

  • Analgezie (úleva od bolesti) – Kratom je často používán k úlevě od bolesti díky své schopnosti aktivovat opioidní receptory, které tlumí bolest.
  • Stimulace a zvýšení energie – Při nižších dávkách kratom působí jako stimulant, zvyšuje energii, zlepšuje náladu a podporuje sociální chování. Tato stimulační aktivita je spojena s interakcí s adrenergními a dopaminovými receptory.
  • Sedace a relaxace – Vyšší dávky kratomu mají sedativní účinky, způsobují relaxaci a ospalost. Tyto účinky jsou způsobeny aktivací opioidních receptorů a zvýšením uvolňování endorfinů.
  • Úleva od úzkosti – Kratom může pomoci snižovat úzkost díky svým účinkům na serotoninové a adrenergní receptory, což vede k celkovému zklidnění a relaxaci.
  • Zlepšení nálady – Vliv na serotoninové a dopaminové receptory může přispívat k pocitu euforie a zlepšení nálady.

Vedlejší účinky a rizika

  • Nevolnost a zvracení – Někteří uživatelé mohou pociťovat nevolnost a zvracení, zejména při vyšších dávkách.
  • Zácpa – Podobně jako jiné opioidní látky, kratom může způsobit zácpu.
  • Závratě a ospalost – Sedativní účinky při vyšších dávkách mohou vést k závratím a ospalosti.
  • Závislost a abstinenční příznaky – Pravidelné a dlouhodobé užívání kratomu může vést k závislosti. Při náhlém vysazení se mohou objevit abstinenční příznaky podobné těm opioidním, včetně neklidu, nespavosti, podrážděnosti a svalových bolestí.

Kratom působí v těle prostřednictvím komplexního mechanismu, který zahrnuje interakce s opioidními, adrenergními, serotoninovými a dopaminovými receptory. Jeho účinky závisí na dávce a mohou sahat od stimulačních a zlepšujících náladu až po silně analgetické a sedativní. Přestože má kratom potenciál pro terapeutické využití, je důležité být si vědom rizik a vedlejších účinků, které s jeho užíváním souvisejí. Jestliže jste kratom ještě nevyzkoušeli a chcete s ním začít, neváhejte navštívit renomovaný obchod s kratomem Neonkratom.cz.