V moderní domácnosti, průmyslu, ale i jakékoliv jiné stavbě, dnes figuruje celá řada drobných komponentů, které se starají o rozvod elektrického proudu a základní funkce. Mezi nimi najdeme i mikrospínače.

Tyto drobné technologické zázraky přitom mají poměrně dost jednoduchý úkol, ale také samotný mechanismus. Dnes se přitom těmto drobkům podíváme na zoubek trochu více, hlavně pak po technické stránce a možnostech jejich nastavení.

Jaká je funkce běžného mikrospínače

Mikrospínače mají ve zkratce takovou funkci, kdy mají připojovat nebo odpojovat konkrétní část nějakého rozvodu. Může například jít o elektrický přívod do světel, čidel nebo čehokoliv jiného. Mají standardně dvě polohy, kdy v jedné mikrospínač žádný signál nepropouští, ve druhé potom propouští skrze sebe signál úplně stejně, jako by byl sám vodičem. To je tak velice užitečná věc, pokud si přejeme jednoduše automatizovat určité procesy.

Ruční nastavení, ale také mnohá čidla

Přitom kus od kusu lze nastavit tyto mikrospínače mnoha způsoby. Prvním je manuální, kdy mohou být trvale přepnuty uživatelem do určité polohy. Některé mikrospínače dokonce mohou nabídnout vnitřní časovače, které pak umožní rozsvícení světel třeba jen v určité hodiny.

Mnohem sofistikovanější a častější způsob jejich využití ale najdeme společně s různými čidly. Vše funguje tak, že čidlo posílá do mikrospínače signál. Kupříkladu pohybové čidlo zaznamená pohyb a pošle signál, aby došlo k rozsvícení světla. Mikrospínač s klasickým cvaknutím přepne do otevřené pozice a pak kupříkladu na základě vnitřního časovače čeká, dokud opět nepřeruší přívod.

Nenápadné, ale najdeme je opravdu všude

Jedná se o drobné a nenápadné komponenty, které se klidně mohou skrývat i v jiných mechanismech. Proto tak nevidíme mikrospínače téměř nikdy na oko, ale jsou prakticky všude. Pro běžnou domácnost se navíc jedná snad o jedinou možnost, kdy můžeme proud z rozváděčové skříně jednoduše přerušit nebo posílat na dané místo, aniž bychom přitom nemuseli používat velice komplikované automatizační prostředky, které navíc stejně mikrospínače jistě obsahují.