V dnešní době se stále více mluví o tom, že je potřeba domácnosti do budoucnosti naučit co nejvyšší energetické nezávislosti. Ta se může prezentovat jakou soubor technologií, které pomáhají domácnosti získávat klíčové energie a zdroje svépomocí.

Jedná se tak víceméně o velice běžnou záležitost, kterou už dnes můžeme vidět na mnoha místech. Mimo toho ale může podobná domácnost pomoci i s jiným aspektem, kterým jsou finance investované do nákupu podobných zdrojů.

Recyklace odpadních vod

Jednou z položek, které dělají na většině domácností opravdu vysoké číslo, je samotná voda. Právě u ní se přitom můžeme dostávat do problému s tím, že hlavně rodinné domy mají vysoké nároky. Jenže existuje možnost, jak alespoň část vody recyklovat a opětovně ji použít pro některé účely. Jedná se o recyklace šedé vody, které jsou specifické tím, jaká voda se zpracovává. Jedná se o vodu, která není splašková. To znamená, že nesmí obsahovat fekálie a podobné látky. Klasickou vodu z dřezů, nebo vany a sprchy, ale dokáží aktivní filtry dobře vyčistit a recyklovat ji tak pro podobné použití.

Vodu přitom nemusíte jenom recyklovat

Voda jako taková se dá teda recyklovat, což jsme si sami řekli. Pochopitelně můžete snížit náklady i tím, že s ní budete dobře zacházet a šetřit. Neměli bychom ale zapomínat na další důležitý aspekt, kterým je sběr dešťové vody. V dnešní době jsou u rodinných domů nádrže na dešťovou vodu velice běžnou záležitostí. Používat se taková voda dá na opravdu velké množství konkrétních věcí, především pak ale jako splašková nebo jako voda na zalévání pozemků.

Odpadní energie je stále vysoká

Energie, kterou nevyužijeme, nebo ji zkrátka vypouštíme do vzduchu, se všeobecně nazývá jako odpadní energie. Specifikem přitom je, že dokáže být opravdu důležitým zdrojem, pokud ji umíme opakovaně používat. Specifické technologie pro zisk odpadní energie mohou být cestou k opravdu vysoké úspoře. Nejde přitom jenom o recyklaci, jako se bavíme například v případě vody, ale do této kategorie můžeme zařadit i jiné technologie, namátkově například tepelná čerpadla.