Ocelové konstrukce hal jsou velmi populární díky své vysoké odolnosti, trvanlivosti a schopnosti snadno se přizpůsobovat různým potřebám a velikostem hal či technologických zařízení. Tyto konstrukce jsou však vystaveny různým povětrnostním vlivům, které mohou ovlivnit jejich životnost a bezpečnost. V tomto článku se podíváme na to, jaké jsou nejčastější povětrnostní vlivy a jak ocelové konstrukce hal s vlivy bojují.

Největším nepřítelem ocelových konstrukcí hal jsou korozivní faktory. Přestože jsou tyto konstrukce obvykle povrchově ošetřeny zinkováním, speciálními nátěry a ochrannými vrstvami, stále jsou vystaveny působení kyselin, solí a dalších korozivních látek. Kromě toho mohou být ocelové konstrukce vystaveny i přímému působení vody, které může způsobit rychlý rozvoj koroze.

Dalším vlivem, který může ovlivnit ocelové konstrukce hal, jsou vysoké teploty. Tyto konstrukce se obvykle používají v průmyslových provozech, kde se vyskytují vysoké teploty. Pokud ocelové konstrukce nejsou správně izolovány, mohou být vystaveny tepelnému namáhání, což může vést k deformaci nebo dokonce selhání konstrukce.

Další vlivy, které mohou ovlivnit ocelové konstrukce hal, jsou sníh a vítr. Tyto konstrukce musí být navrženy tak, aby odolaly sněhovému zatížení a také povětrnostním vlivům. Aby ocelové konstrukce hal odolaly těmto povětrnostním vlivům, musí být správně konstrukce navrženy a vyrobeny z kvalitní oceli s vysokou pevností a odolností. Navíc je důležité, aby byly tyto konstrukce pravidelně kontrolovány a udržovány, aby se minimalizovaly škody způsobené korozí a jinými povětrnostními vlivy.

Stupně korozní agresivity

Norma EN ISO 12944 definuje stupně korozní agresivity jako kategorie prostředí, ve kterých jsou vystaveny kovové konstrukce a povrchy externím vlivům.

Tyto kategorie se označují číslem od C1 do C5 a jsou následující:

 • Stupeň korozní agresivity C1 – velmi nízká: prostředí s velmi nízkým obsahem agresivních látek, např. vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. vytápěné haly, kanceláře.

 • Stupeň korozní agresivity C2 – nízká: prostředí s nízkým obsahem agresivních látek, např. nevytápěné haly, kde může vznikat kondenzace, např. sklady, sportovní haly.

 • Stupeň korozní agresivity C3 – střední: prostředí s mírným obsahem agresivních látek, např. výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malým znečištěním vzduchu, např. haly pro výrobu potravin, prádelny, pivovary, mlékárny.

 • Stupeň korozní agresivity C4 – vysoká: prostředí s vysokým obsahem agresivních látek, např. chemická zařízení, kryté bazény, přístřešky pro malá plavidla nad mořskou hladinou.

 • Stupeň korozní agresivity C5 – velmi vysoká: prostředí s extrémně vysokým obsahem agresivních látek, např. chemické provozy, petrochemické provozy a prostředí s vysokou vlhkostí a agresivními plyny.

Tyto stupně korozní agresivity jsou používány k určení úrovně ochrany proti korozi, která je potřebná pro daný povrch nebo konstrukci. Vyšší stupně agresivity vyžadují účinnější ochranu proti korozi.

Systém ochrany proti korozi

 • nátěry – každý výrobce určí skladbu a typ barev pro dané korozní prostředí, včetně přípravy povrchu oceli

 • žárově zinkování – použivané od korozního prostředí C3

 • galvanické zinkování – použivané od korozního prostředí C3 vyjímečně na ocelové konstrukce, spíše na zámečnické prvky

Životnost nátěrových hmot je formulována do čtyř skupin

 1. Nízká L – low do 7 let

 2. Střední M – medium od 7 do 15 let

 3. Vysoká H – high od 15 do 25 let

 4. Velmi Vysoká VH – very high přes 25 let

Existují stupně korozního prostředí, na které každý výrobce navrhuje systém nátěrových hmot a technologii nanášení nátěrových barev, přičemž bere v potaz životnost nátěrových hmot. Životnost neznamená, že se musí nátěr po letech přetírat, vše závisí na prostředí a korozních vlivech. Posoudit stav nátěru na konstrukci musí technik konkrétního výrobce a navrhnout řešení v souladu s korozním prostředím, v jakém se konstrukce nachází.

Celkově lze říci, že ocelové konstrukce hal jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům, pokud jsou správně navrženy, vyrobeny a udržovány a opatřeny správným systémem ochrany proti korozi. Nátěry a ochrana ocelových konstrukcí jsou více popsány na webu výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.